9.SINIF

9.SINIF-KİMYA-GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
9.SINIF-KİMYA-SAF MADDELERİN HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ
9.SINIF-KİMYA-SU VE HAYAT
9.SINIF-KİMYA-ÇEVRE KİMYASI
9.SINIF-KİMYA-KİMYASAL TÜRLER VE TÜRLERE ARASI ETKİLEŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
9.SINIF-KİMYA-İYONİK VE KOVALENT BAĞLI BİLEŞİKLERİN LEWİS ELEKTRON NOKTA YAPILARI
9.SINIF-KİMYA-İYONİK VE KOVALENT BAĞLI BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
9.SINIF-KİMYA-HİDROJEN BAĞI VE VAN DER WAALS ETKİLEŞİMLERİ
9.SINIF-KİMYA-BAĞIN VE MOLEKÜLÜN POLARLIĞI
9.SINIF-KİMYA-PERİYODİK SİSTEM
9.SINIF -KİMYA-HİDROJEN BAĞINTILARI VE VANDERWAAL ETKİLEŞİMLERİ